Kontakt telefoniczny: +48 720-231-231 | E-mail: chirurg-stomatologiczny@wp.pl

Protezy całkowite są najbardziej konwencjonalną metodą leczenia bezzębia. Zastępują one brakujące zęby i sąsiednie tkanki miękkie. Muszą zastępować formę żywych tkanek jak najbliżej i funkcjonować w harmonii z otaczającymi tkankami. Pomimo przestrzegania wszystkich zasad biomechanicznych w produkcji, proteza całkowita żuchwy pozostaje wyzwaniem. Dzieje się tak ze względu na budowę kości, język i jego wielkość, oraz aktywność mięśni, co dodatkowo komplikuje leczenie protetyczne.

Implanty zostały z powodzeniem wykorzystane do pokonania nieodłącznych problemów protez całkowitych. Wskazaniem do zastosowania implantów są problemy z związanie z użytkowaniem protez, takie jak brak retencji i stabilności, trudności w jedzeniu i mowie, brak możliwości spożywania niektórych pokarmów, wrażliwość tkanek i otarcia tkanek, oraz brak adaptacji przez pacjenta.

Najbardziej optymalną metodą leczenia bezzębia jest wykonanie protezy, opartej na belce Doldera, przykręconej do 2 lub 4 implantów.

Badania wyraźnie wykazały znaczną poprawę stabilności protez opartych na implantach, a przez to polepszoną wydajność żucia, zwłaszcza twardych pokarmów. Są bardziej wygodne i ułatwiają mowę, więc wpływają na jakość życia oraz zadowolenie pacjenta. Pojawia się coraz więcej dowodów, że pacjenci użytkujący protezy na implantach modyfikują swoją dietę, polepszając stan odżywiania, co ma silny pozytywny wpływ na zdrowie ogólne, szczególnie dla osób starszych, który są narażone na niedożywienie. Wykazują również wyższy wskaźnik przeżycia w porównaniu z standardowymi protezami całkowitymi.

W związku z powyższymi zaletami, oraz niewielkim ryzykiem powikłań w opisanej metodzie, eksperci z całego świata, podczas panelu na Uniwersytecie McGill’a w Kanadzie w 2002 roku, opublikowali zgodne oświadczenie z którego wynika, że protezy oparte na implantach powinny stać się standardem opieki w leczeniu bezzębia żuchwy.

Zaprezentowana powyżej metoda jest formą uzupełnienia protetycznego ruchomego. Pacjent wyjmuje protezy z jamy ustnej i poddaje codziennym zabiegom higienizacyjnym (belka Doldera pozostaje przykręcona do implantów). Istnieje również możliwość leczenia bezzębia z uzupełnieniem protetycznym stałym, czyli przytwierdzonym do implantów w sposób trwały (zdjęcie uzupełnienia protetycznego jest możliwe tylko przez lekarza). Po wgojeniu implantów w kości (ilość indywidualnie dobierana do pacjenta) wykonujemy most protetyczny, który następnie zostaje zacementowany lub przykręcony do implantów.

pl_PLPolski